News

Genopbygning af fiskebestande

2019.3.5

Den 25. februar præsenterede det norske forskningscenter Havforskningsinstituttet en ny undersøgelse, der viser, at mange af fiskebestandene i det nordøstlige Atlanterhav er blevet genopbygget som resultat af bedre forvaltning af fiskeriet. Det gælder blandt andet sild, makrel og andre vigtige stimefisk. Det er en meget positiv udvikling, som dog står i skarp kontrast til dette års udsigter til en stor nedgang i kvoten for tobis, som er en meget vigtig stimefisk for dansk fiskeri og forarbejdning.

Til DR udtaler seniorforsker Mikael van Deurs, DTU Aqua, at tobiskvoterne er ”ustabile” og peger på, at bestanden kan være presset af klimaforandringer, som påvirker fødegrundlaget i havet, og dermed artens mulighed for at reproducere sig. Havforskningsinstituttet skriver, at genopbygning af fiskebestande afhænger af rekruttering, og at bestande, der ikke har haft gode årsklasser, ikke vokser, på trods af at fangsten reduceres. Tobis hører ifølge forskerne under denne kategori med svigtende rekruttering, idet der er blevet længere mellem de gode årsklasser siden 2002.

I 2019 er den samlede EU tobiskvote langt mindre end i 2018 og de danske fiskemelsfabrikker forventer et tab i eksportværdi på mere end 270 mio. kr. i forhold til 2018. Den lave tobiskvote har således stor økonomisk betydning for hele fiskerierhvervet.

Kilder: