News & Events

Bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer

2018.12.4

En måde at bidrage til den globale bæredygtighed er ved at udnytte alle ressourcer bedst muligt. For den danske fiskeindustri kommer dette blandt andet til udtryk i brugen af de fisk, der ikke normalt anvendes direkte til human konsum. Disse fisk kan nemlig bruges til foder ved opdræt af fisk samt til produktion af fiskeolie. Vores administrerende direktør Anne Mette Bæk fortæller i videoen om produktionen af fiskemel og -olie, samt om hvordan det bliver anvendt.