News & Events

Vi søger ny medarbejder. Ledig stilling som seniorkonsulent

2022.8.15

Vil du arbejde i en spændende, dynamisk, internationalt orienteret mindre brancheorganisation med bæredygtig produktion i centrum?

Marine Ingredients Denmark og EFFOP holder til i attraktive lokaler centralt i København. Arbejdet er præget af en uformel omgangstone, og der er en tæt dialog med medlemsvirksomhederne. Organisationen gør en reel forskel for medlemmerne.

Med reference til CEO spiller du en central rolle i at fremme medlemmernes interesser. Som seniorkonsulent har du en selvstændig rolle i at understøtte sekretariatets arbejde og i tæt samarbejde med medlemmerne drive beslutningsprocesserne i den rigtige retning.

Dine opgaver omfatter:

  • Analyser og udarbejdelse af oplæg til møder og opfølgning på beslutninger, herunder forberedelse af møder i foreningernes bestyrelser
  • Deltagelse i møder i politiske udvalg i ind- og udland
  • Regelmæssig kontakt med medlemmerne
  • Forberedelse og gennemførelse af workshops, konferencer, kurser og medlemsmøder
  • Samarbejde med øvrige organisationer og instanser i branchen
  • Koordination af fabrikkernes internationale miljø- og fiskericertificeringer
  • Kommunikation på diverse platforme på dansk og engelsk
  • Driftsopgaver såsom indkrævning af kontingent og løbende produktionsopgørelser

Stillingen giver nogen mødeaktivitet i København, men også besøg hos medlemmerne i Danmark og møder i Bruxelles (10-15 rejsedage om året).

Kan du styrke fundamentet for erhvervet?
Den rette kandidat har en vis erfaring med interessevaretagelse og politiske processer og har sans for at sætte sig ind i regulering og tekniske parametre. Kendskab til procedurerne inden for EU-lovgivning vil være et plus, ligesom konkret erfaring med kommunikation vil være en fordel.

Du arbejder formentlig allerede som konsulent i en brancheforening, interesseorganisation eller medlemsdrevet virksomhed. Alternativt arbejder du i et ministerium, en styrelse eller i en forskningsorganisation.

Du mestrer dansk og engelsk til professionelt brug. Forståelse for de nordiske sprog er en fordel og du kan for eksempel være fra et af de nordiske lande. Desuden arbejder vi fleksibelt.

Variation, mening og internationalt perspektiv
Rollen som seniorkonsulent giver dig et bredt ansvarsområde i forhold til interessevaretagelsen. Opgaverne er meget forskelligartede, og den rette kandidat vil motiveres af at bevæge sig i feltet mellem de politiske beslutningsprocesser, medlemmerne og de tekniske rammer for produktionen. Det er samtidig et spændende element, at bæredygtighed er et gennemgående spor. Branchen er overskuelig, så du får tilsvarende stor indflydelse på erhvervet, og du vil hurtigt etablere de rette netværk.

Se mere her: https://www.hansentoft.dk/job/7173