News

Uddannelseskurser for fabrikkernes ansatte i betjening af udstyr i fiskemel- og fiskeolieindustrien

2019.12.11

I november og december har MID, FF Skagen og TripleNine, i samarbejde med EUC Nord og maskinleverandørerne Haarslev, Alfa Laval, Spirax og Andritz, afholdt to 5-dages uddannelseskurser.

Det første kursus blev afholdt på FF Skagen den 25.-29. november 2019 og havde fokus på ”Koger, Presser og Separering”.

Det andet kursus blev afholdt ved 999 i Thyborøn den 2.-6. december 2019 og havde fokus på ”Melkvalitet, Tørre, Inddamper, Køle og Transport”.

Formålet med kurserne er at give deltagerne teoretisk og praktisk viden om opbygning og virkemåde af procesanlæggets delprocesser og indbyrdes sammenhæng.

Kurserne er praktisk orienteret. De kombinerer teoretisk gennemgang af proces-flow, anlægsopbygning og funktion med en praktisk gennemgang af anlæggets drift, vedligehold og fejlfinding.

Tilbagemeldinger fra kursister og undervisere om, hvad der gik godt og mindre godt på kurserne, vil blive gennemgået i nær fremtid, så kurserne kan blive endnu bedre, næste gang de afholdes.