News

Tobisovervågning – tobislandinger i 2020

2020.6.22

Den samlede danske fiskekvote på tobis i 2020, i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, er på 247.928 tons, inklusiv tillæg af 10% ekstra kvote (læs her). Tobissæsonen startede den 1. april og sluttede den 31. juli 2020. Læs vilkårene gældende for tobisfiskeriet på Fiskeristyrelsens hjemmeside her.

På figurerne herunder ses landingerne i tobissæsonen 2020 – dvs. 18 ugers tobislandinger (ugerne 14-31) – vist med rød streg.

Landingerne i 2020 kan i figuren sammenlignes med tobislandingerne fra de sidste 10 år. I de viste figurer indgår landinger fra både danske og udenlandske fartøjer i alle år. Landingstallene er officielle tal fra Fiskeristyrelsens database. Landingstallene for 2020 er foreløbige.