News

Pressemeddelelse: Problematik vedr. PFAS i fiskemel

2023.1.23

Marine Ingredients Denmark er bekendt med, at der er rejst en problemstilling i forhold til indholdet af PFAS i fiskemel. Dette kommer efter DTU Fødevareinstituttet har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, hvor de mener, at indholdet af PFAS stammer fra fiskemel som foderingrediens.

I Marine Ingredients Denmark tager vi denne problemstilling meget alvorligt og har igangsat analyser for at få et fyldestgørende billede af alle de fiskearter, som vi modtager på tværs af årstidens sæsoner.

Marine Ingredients Denmark vil gerne henvise til følgende:

  • Vi har igangsat analyser siden efteråret 2022 og indtil nu ser vi ikke grund til bekymring, da de værdier, vi finder, fuldstændigt afspejler de værdier Fødevarestyrelsen finder i hele fisk (våd vægt) i deres analyser siden 2011
  • Analyseresultater af PFAS i vilde fisk foretaget af Fødevarestyrelsen siden 2011 viser, at PFAS-værdierne ligger under grænseværdierne fastsat af DTU på 4,33 μg/kg.
  • Vi fortsætter analyser for at få fyldestgørende billede af alle de fiskearter, vi modtager, og vi forventer en vis variation mellem arter, sæsoner og fiskeområder og at der vil være områder med en særlig lokal belastning, men alt tyder på, at fisk fanget i danske farvande og Nordøstatlanten ikke er belastet
  • Fødevarestyrelsen oplyser, at både æg og fiskemel er lovlige og inden for grænseværdierne, og at der ikke er grænseværdier for fiskemel.

Marine Ingredients Denmark finder det problematisk, at DTU Fødevareinstituttets tekniske undersøgelse ikke har sporbarhed i i forhold til oprindelsen af det fiskemel, der er anvendt i foderblandingerne til høns.

Vi samarbejder med både myndigheder og forskere om at få et retvisende billede af PFAS-indholdet i fisk og fiskemel og vil arbejde for at få denne problemstilling håndteret hurtigst muligt.