News

Nyt minimum for indtag af dioxiner

2019.1.9

Den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet EFSA har for nylig fastsat et nyt minimum for det tålelige ugentlige indtag af dioxiner og dioxinlignende PCB’er. Den nye grænse er hele syv gange lavere end det minimum, der blev bestemt i 2001.

De danske producenter af fiskemel og fiskeolie er glade for at kunne bidrage effektivt til at fjerne disse giftstoffer fra havmiljøet og sikre, at de ikke ender i forbrugernes kost. De danske fabrikker har nemlig højt udviklede rensningsmetoder og renser eventuel dioxin ud af de fisk, som anvendes til produktion af fiskemel og fiskeolie, som igen anvendes til foder til især opdræt af fisk.