Retningslinjer for begrænsning af smitte

2020.4.20

Vi håber, I passer på jer selv og hinanden.

 

 

Fabrikkerne holder hjulene i gang i krisetiden

2020.3.25

Hele verden oplever nu en svær tid grundet coronavirussens globale indtræden. På fiskemelsfabrikkerne har man heldigvis mulighed for at fortsætte arbejdet efter indførsel af en række forholdsregler, der skal forhindre smittespredning. Alle samarbejder om at opretholde produktionen med nye regler om bl.a. afstand og afspritning i spil. Fødevareproduktionen er vital i denne tid, hvilket også er grunden til, at landegrænserne ikke lukkes for fødevarer. Fabrikkerne bidrager til, at Danmark og verden ikke også skal stå overfor en fødevarekrise.

Det er også vigtigt for det danske fiskeri, at fiskeriet efter tobis kan påbegyndes 1. april som vanligt. Det sikrer indtjening og beskæftigelse både til vands og til lands i en situation, hvor fiskeriet er presset. Det er derfor yderst vigtigt, at fiskerne kan tage hul på sæsonen, der heldigvis byder på højere kvoter.

“Det er rigtig positivt for os, at kvoten er øget. Det kommer på bagkant af nogle lidt lave kvoter de sidste par år, og fabrikkerne er klar til at modtage og har taget alle de foranstaltninger, der skal til for at sikre både leverandører og ansatte i de her coronatider,” udtaler Marine Ingredients Denmark’s administrerende direktør Anne Mette Bæk til Altinget.

 

Kilder:

Nye prøvetagningsplaner for pelagiske landinger

2020.3.3

Fiskeristyrelsen har nu udfærdiget kontrol- og prøvetagningsplaner samt opdateret vejledning til prøvetagning og sortering af fisk, der landes usorteret. Planerne beskriver de krav, der gælder for vejning og sortering ved køb af pelagiske usorterede landinger.

 

Planerne kan findes her: https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/kontrol/eu-s-vejeregler-logbogsfoering-mv/

FF Skagen uddanner sine medarbejdere

2020.2.4

Når der ikke er fisk på fabrikken i FF Skagen, bliver tiden brugt fornuftigt. Mens fabrikken i Hanstholm holder vinterlukket, går 16 af fabrikkens produktionsmedarbejdere nemlig i skole, så de kan uddanne dig til procesoperatører. På den måde slipper de for at sidde hjemme, og det motiverer både medarbejderne og effektiviserer driften. Mens fabrikken holder lukket, modtager medarbejderne teoriundervisning på erhvervsskolen EUC Lillebælt i Fredericia; og når fabrikken er i gang igen, fungerer det som deres praktik. Dansk Industri har snakket med flere af medarbejderne, der er glade for at få muligheden for at udvikle deres kompetencer.

 

Læs hele artiklen fra Dansk Industri her: https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2020/1/ufaglarte-skal-i-skole-nar-der-mangler-fisk-i-nordjylland/

Ingrediensbranchen kan løse globale udfordringer

2019.12.20

Danmark vil styrke ingredienssektoren, og derfor etablerede regeringen sidste år et Vækstteam for ingredienser, som Marine Ingredients Denmark har været en del af. Fødevarestyrelsen opretter nu et dialogforum for ingredienser for at sikre en mere samlet og fokuseret indsats fra myndighedssiden overfor branchen. Danmark er globalt førende i netop ingrediensbranchen og herigennem kan Danmark være et forbillede for andre lande, når det kommer til at løse de globale fødevareudfordringer. Der er både samfunds- og sundhedsmæssige gevinster at hente i ingrediensbranchen for ikke at nævne de økonomiske og bæredygtighedsmæssige fordele. MID ser frem til at opleve deres arbejde og bidrager gerne til styrkelsen af sektoren.

 

Læs mere fra Fødevarestyrelsen her.

Glædelig jul fra Marine Ingredients Denmark

2019.12.20

Fra MID ønsker vi jer alle en glædelig jul og et godt nytår.